Alloy Wire Thailand

ติดต่อ Alloy Wire

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

โทร: +66 (0) 80 626 9989
แฟกซ์: +66 (2) 398 6391
อีเมล: chompoonuut_t@alloywire.com

ลวดสลิงและลวดเกลียว

ลวดสลิงและลวดเกลียว

มีตั้งแต่
7 x 19                     1.5มม. (.059นิ้ว) to 14มม. (.551นิ้ว)
7 x 7                       1.5มม. (.059นิ้ว) to 12มม. (.472นิ้ว)
1 x 19                     1มม. (.03937นิ้ว) to 4.8มม. (.190นิ้ว)
1 x 7                       0.6มม. (.0236นิ้ว) to 6มม. (.236นิ้ว)

ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ

มีให้เลือกจากอัลลอยต่อไปนี้:

 • Wire Rope & Strand - 7 x 19

  7 x 19

 • Wire Rope & Strand - 7 x 7

  7 x 7

 • Wire Rope & Strand - 1 x 19

  1 x 19

 • Wire Rope & Strand - 1 x 7

  1 x 7

Alloy Wire
ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม