Alloy Wire Thailand

ติดต่อ Alloy Wire

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

โทร: +66 (0) 80 626 9989
แฟกซ์: +66 (2) 398 6391
อีเมล: chompoonuut_t@alloywire.com

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์สำหรับคำต่าง ๆ

เหล็กลวดรีดร้อน
วิธีการผลิต พื้นที่ตัดขวางของเหล็กลวดจะลดลงเมื่อวัสดุยังร้อน โดยทั่วไป การตกแต่งผิวงานจะไม่เรียบเท่ากับลวดดึงเย็น และเส้นผ่าศูนย์กลางมักจะมีความรีสูงกว่าลวดดึงเย็น

ดึงเย็น
วิธีการผลิต พื้นที่ตัดขวางของลวดหรือความหนาของเหล็กรูปพรรณลดลงโดยไม่ต้องใช้ความร้อน

Cold Rolled Flat Wire Photoลวดแบนรีดเย็น
ลวดกลมที่ถูกรีดพื้นผิว 2 ด้าน เพื่อให้เสียขอบโค้งตามธรรมชาติไป

Cold Rolled Section Photoเหล็กรูปพรรณรีดเย็น
ลวดกลมที่ถูกรีดพื้นผิว 4 ด้านหรือมากกว่า เพื่อควบคุมขอบและมุมโค้ง

การอบคืนตัวสปริง
งานเย็นในปริมาณที่่กำหนดเพื่อให้สภาพของการอบคืนตัวสปริงมาตรฐานเป็นไปตามเกรดของวัสดุ

อบคืนตัว No 1
งานเย็นในปริมาณที่กำหนดเพื่อทำให้ลวดอยู่ในสภาพอบคืนตัว No 1 มาตรฐาน แต่ปริมาณงานเย็นจะน้อยกว่าการอบคืนตัวสปริงแบบเต็ม (ไม่ใช่สภาพมาตรฐานสำหรับอัลลอย)

การอบคืนตัวพิเศษ
การผลิตตามคุณสมบัติเชิงกลที่ลูกค้ากำหนด

เคลือบ
ลวดที่เคลือบด้วยสารหล่อลื่นแห้ง เพื่อช่วยในการทำคอยล์อัตโนมัติ (เช่น การทำคอยล์สปริง)

คลีน
ไมมีกรเคลือบพื้นผิวลวด

อบอ่อน
ทำให้อ่อนตัวด้วยการอบชุบด้วยความร้อน

การบ่ม / การเพิ่มความแข็งด้วยการตกตะกอน / การบ่มแข็ง
สภาพที่เกิดจากการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ (เช่น ความทนแรงดึง / ความแข็ง และอื่น ๆ) โดยทั่วไป ไม่สามารถทำกระบวนการนี้กับชิ้นส่วนสำเร็จให้เป็นลวดบ่มขึ้นรูปได้

การอบชุบด้วยความร้อนหลังการขึ้นรูป
ทำการอบชุบด้วยความร้อนมาตรฐานสำหรับชิ้นส่วนสำเร็จ เพื่อให้คุณสมบัติเชิงกลเป็นไปตามค่าต้นแบบ ในหลาย ๆ กรณี สามารถบรรลุคุณสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ได้โดยใช้งานเย็นร่วมกับการอบชุบด้วยความร้อน โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

เราสามารถทดสอบสมรรถภาพของตัวอย่าง เพื่อแสดงความสามารถของผลิตภัณฑ์ของเราว่าตรงกับข้อกำหนดของคุณหลังการอบชุบด้วยความร้อนครั้งสุดท้าย และออกใบรับรองผลลัพธ์

ความทนแรงดึง
ช่วงความทนแรงดึงที่แสดงเป็นช่วงทั่วไปสำหรับอัลลอยแต่ละตัว ตามที่กำหนดในสภาพมาตรฐานของสินค้าที่จัดส่ง โปรดทราบว่า เมื่อเราผลิตวัสดุเหล่านี้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนช่วงความทนแรงดึงเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้าได้

อุณหภูมิการทำงานโดยประมาณ
อุณหภูมิการทำงานที่แสดงในแผ่นข้อมูลของเราเป็นค่าโดยประมาณ โดยขึ้นกับการออกแบบและสภาพการทำงานของส่วนประกอบ / ชิ้นส่วนสำเร็จ

วันที่จัดส่ง
นี่คือวันที่ที่วัสดุจะออกจาก Alloy Wire ไม่ใช่วันที่ถึงท่าเรือของลูกค้า

ถ้าคุณต้องการคุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึง โปรดติดต่อเรา

Alloy Wire
ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม