Alloy Wire Thailand

ติดต่อ Alloy Wire

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

โทร: +66 (0) 80 626 9989
แฟกซ์: +66 (2) 398 6391
อีเมล: chompoonuut_t@alloywire.com

Quality & Testing

คุณภาพและการทดสอบ

Alloy Wire International Ltd.ได้รักษาการรับรองคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี 1991 และยังได้รับการรับรอง AS9100 โดย Aerospace Quality ในเดือนเมษายน 2013 อีกด้วย การรับรองทั้งคู่แสดงว่า เทคนิคด้านการผลิตและการแปรรูปของเราบรรลุมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม

การรับรองของลูกค้าหลัก ๆ ของเราคือ:

 • BAE Systems

การรับรองนโยบายคุณภาพ AS9100 & ISO 9001

วัตถุดิบทั้งหมดที่ Alloy Wire International Ltd. ใช้ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่เมื่อจัดส่งสินค้า และสามารถสอบทวนย้อนกลับไปที่ต้นทางการหลอมแรกได้

ด้านสิ่งแวดล้อม

Alloy Wire International Ltd. ยึดมั่นอย่างเต็มที่ในด้านการส่งเสริมและการสงวนสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรอง ISO14001 ในปี 2015 ซึ่งแสดงพันธสัญญาของเราที่จะขยายความรับผิชอบทางศีลธรรมในด้านสิ่งแวดล้อมของเราออกไป ไม่เพียงต่อลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังต่อพนักงานทุกคนของเราด้วย

Alloy Wire International Ltd. ยังเอาจริงเอาจังในด้านการจัดส่งสารอันตรายและ/หรือมีพิษอย่างยิ่ง และใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตาม:

 • The Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals (REACH)
 • ข้อกำหนดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS)
 • Section 1502 of the Dodd-Frank Act

คำประกาศสิทธิ์ REACH และ RoHS และข้อความประกาศการทำเหมืองแร่โดยละเมิดสิทธิมนุษยชน (Conflict Minerals Statement)
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการรับรอง ISO14001

สุขภาพและความปลอดภัย

Alloy Wire International Ltd. ยึดมั่นกับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และมอบเงินทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย เราได้รับการรับรอง BS OHSAS 18001 ในปี 2015 ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของการขยายพันธกรณีทางกฎหมายและศีลธรรม เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนและผู้เข้าชม

นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย และการรับรอง ISO 45001

การทดสอบ

Alloy Wire International Ltd. มอบใบรับรองไปกับการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางเคมี และยังมีผลการทดสอบทางกลด้วย ถ้ามีการร้องขอ

วัสดุทั้งหมดที่เข้ามาจะได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาและการทดสอบ PMI (การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี) ก่อนที่จะเริ่มการแปรรูป และวัสดุในการผลิตทั้งหมดของเรายังได้รับการตรวจสอบระหว่างแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอีกด้วย คำสั่งซื้อที่เข้ามาทั้งหมดจะได้รับการผลิตตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งบางรายอาจต้องแปรรูปส่วนตัวอย่างเพื่อการทดสอบ ก่อนที่จะทำการผลิตจริง

เราดำเนินการตรวจสอบวัสดุสำเร็จขั้นสุดท้ายด้วย:

• การตรวจสอบด้วยสายตา
• การตรวจสอบขนาด
• PMI (การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี)
• การทดสอบทางกล

นอกจากนี้ เรายังมีอาคารตรวจสอบที่ช่วยให้ตรวจสอบด้วยสายตาได้สูงขึ้นเป็น 400 เท่า โดยการเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างรูปภาพดิจิทัลหรือภาพถ่ายได้ เรายังมีอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถเตรียมการและตรวจสอบวัสดุในกลุ่มตัวอย่างได้ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อมองหาปัญหา เช่น สารฝังใน หรือตะเข็บในวัสดุ

เราได้รับผลทางกลจากการใช้อุปกรณ์ทดสอบภายในบริษัทและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิผลและมีความแม่นยำในระดับสูงให้แก่วิธีการทดสอบของเรา

Zwick Testing Machine

เราสามารถทำการทดสอบทางกลต่อไปนี้ โดย้ใช้อุปกรณ์ทดสอบในบริษัทของเรา

 • การทดสอบความทนแรงดึง
 • การทดสอบความเค้นพิสูจน์
 • การยืด
 • แรงดึงขาด
 • การทดสอบความแข็ง*
 • การทดสอบรัด
 • การทดสอบดัดโค้ง
 • การทดสอบแรงบิด
 • การทดสอบหลังจากการอบชุบด้วยความร้อน
 • การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี (PMI)

*การทดสอบความแข็งทั้งหมดจะดำเนินการที่ Vickers และถูกแปลงโดยใช้ตารางการแปลงใน ASTM E140-65

นอกจากนี้ เรายังสามารถนำเสนอการทดสอบของบุคคลภายนอกเพื่อการรับรอง UKAS ได้อีกด้วย หากลูกค้ารายใดในห่วงโซ่อุปทานของคุณร้องขอ

Alloy Wire
ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม