Alloy Wire Thailand

ติดต่อ Alloy Wire

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

โทร: +66 (0) 80 626 9989
แฟกซ์: +66 (2) 398 6391
อีเมล: chompoonuut_t@alloywire.com

Nilo® 48
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

รับใบเสนอราคา</

รับใบเสนอราคา

แผ่นข้อมูล

แผ่นข้อมูล

Nilo® 48

มีใน ‘ตัวเลือกหน้าตัดข้าง’ ทุกแบบ

อัลลอยนิกเกิล-เหล็กที่มีการขยายตัวที่มีการควบคุม ประกอบด้วยนิกเกิล 48% สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อนถูกออกแบบเพื่อให้เท่ากับตะกั่วอ่อนและแก้วโซดาไลม์ อัลลอยนี้ยังมีจุดเปลี่ยนโค้งสูงอีกด้วย

Nilo® 48 เป็นที่รู้จักกันว่า Invar 48 และ Magnifer 50

องค์ประกอบทางเคมี ข้อมูลจำเพาะ ชื่อ คุณสมบัติเด่น การใช้งานโดยทั่วไป
ส่วนประกอบ % ต่ำสุด % สูงสุด
Ni 48.00 nominal
Fe bal
Mn 0.80
Si 0.30
C 0.05
Cr 0.25
P 0.025
S 0.03
Al 0.10
ASTM F30 W.NR 1.3922
W.NR 1.3926
W.NR 1.3927
UNS K94800
AWS 092
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อนถูกออกแบบเพื่อให้เท่ากับตะกั่วอ่อนและแก้วโซดาไลม์
จุดเปลี่ยนโค้งสูง
เทอร์มอสแตตอุตสาหกรรมที่ทำงานในอุณหภูมิสูงสุด 450°C (840°F)
ซีลแก้วกับโลหะ
ความหนาแน่น 8.2 g/cm³ 0.296 lb/in³
จุดหลอมเหลว 1450°C 2640°F
จุดเปลี่ยนโค้ง 460°C 860°F
การนำความร้อน 16.7 W/m•°C 116 btu•in/ft2•h°F
สัมประสิทธิ์การขยายตัว 8.5 µm/m °C (20 – 100°C)
8.3 – 9.3 µm/m °C (20 – 300°C)
4.7 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F)
4.6 – 5.2 x 10-6 in/in °F (70 – 572°F)
การอบชุบด้วยความร้อนสำหรับชิ้นส่วนสำเร็จ
โดยปกติ อัลลอย Nilo จะจำหน่ายและใช้งานในสภาพอบอ่อน (งานเย็นที่ตกค้างบิดเบือนสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อน)
เวลาการอบอ่อนอาจต่างกันออกไปตามความหนาของเกล็กรูปพรรณ
ชนิด อุณหภูมิ เวลา (ชม.) การทำให้เย็น
°C °F
Anneal 850 – 1000 1560 – 1830 0.5 อากาศหรือน้ำ
คุณสมบัติ
สภาพ ความทนแรงดึงโดยประมาณ อุณหภูมิการทำงานโดยประมาณ
N/mm² ksi °C °F
อบอ่อน 450 – 550 65 – 80 up ถึง+450 up ถึง+840
ชนิดแข็ง 700 – 900 102 – 131 up ถึง+450 up ถึง+840

ช่วงความทนแรงดึงดังกล่าวเป็นปกติ โปรดสอบถามถ้าต้องการค่าอื่น ๆ

*ชื่อทางการค้าของกลุ่มบริษัท Special Metals Group of Companies

Alloy Wire
ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม