Alloy Wire Thailand

ติดต่อ Alloy Wire

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

โทร: +66 (0) 80 626 9989
แฟกซ์: +66 (2) 398 6391
อีเมล: chompoonuut_t@alloywire.com

Nilo® 52
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

รับใบเสนอราคา</

รับใบเสนอราคา

แผ่นข้อมูล

แผ่นข้อมูล

Nilo® 52

มีใน ‘ตัวเลือกหน้าตัดข้าง’ ทุกแบบ

Nilo 52 ออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับกระจกอ่อนหลายชนิด เป็นที่รู้จักดีจากค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเนื่องมาจากความร้อนแทบจะคงที่จนถึงอุณหภูมิประมาณ 565°C (1050°F)

Nilo® 52 เป็นที่รู้จักกันว่า Invar 52, Pernifer 50 และ Glass Sealing 52

องค์ประกอบทางเคมี ข้อมูลจำเพาะ ชื่อ คุณสมบัติเด่น การใช้งานโดยทั่วไป
ส่วนประกอบ % ต่ำสุด % สูงสุด
Ni 50.50 nominal
Fe bal
Mn 0.60
Si 0.30
C 0.05
Cr 0.25
P 0.025
S 0.03
Al 0.10
ASTM F30 W.NR 2.4478
UNS N14052
AWS 093
ออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับกระจกอ่อนหลายชนิดสัมประสิทธิ์คงที่ของการขยายตัวเนื่องมาจากความร้อนแทบทั้งหมดสูงถึงประมาณ 565°C (1,050°F) การใช้เป็นซีลแก้วกับโลหะกับกระจกอ่อนและเซรามิกหลายแบบ
ความหนาแน่น 8.3 g/cm³ 0.300 lb/in³
จุดหลอมเหลว 1450°C 2640°F
จุดเปลี่ยนโค้ง 500°C 930°F
การนำความร้อน 17 W/m•°C 118 btu•in/ft2•h°F
สัมประสิทธิ์การขยายตัว 10.3 µm/m °C (20 – 100°C) 5.7 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F)
การอบชุบด้วยความร้อนสำหรับชิ้นส่วนสำเร็จ
โดยปกติ อัลลอย Nilo จะจำหน่ายและใช้งานในสภาพอบอ่อน (งานเย็นที่ตกค้างบิดเบือนสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อน)
เวลาการอบอ่อนอาจต่างกันออกไปตามความหนาของเกล็กรูปพรรณ
ชนิด อุณหภูมิ เวลา (ชม.) การทำให้เย็น
°C °F
อบอ่อน 850 – 1000 1560 – 1830 0.5 อากาศหรือน้ำ
คุณสมบัติ
สภาพ ความทนแรงดึงโดยประมาณ อุณหภูมิการทำงานโดยประมาณ
N/mm² ksi °C °F
อบอ่อน 450 – 550 65 – 80 up ถึง+450 up ถึง+840
ชนิดแข็ง 700 – 900 102 – 131 up ถึง+450 up ถึง+840

ช่วงความทนแรงดึงดังกล่าวเป็นปกติ โปรดสอบถามถ้าต้องการค่าอื่น ๆ

*ชื่อทางการค้าของกลุ่มบริษัท Special Metals Group of Companies

Alloy Wire
ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม