คุณได้รับการรับรองใดบ้าง

การรับรองหลัก ๆ ของเรารวมถึง:  ISO 9001  BAE SYSTEMS  RAYTHEON  WESTLAND

Read More

คุณได้รับการรับรอง AS 9100 หรือไม่

ใช่ เราได้รับการรับรอง AS 9100 ‘อากาศยานและการป้องกันประเทศ’ มาตั้งแต่ปี 2013  โปรดดูใบรับรอง AS 9100 ของเรา

Read More

คุณได้รับการรับรอง ISO 9001 หรือไม่

ใช่ เราได้รับการรับรอง ISO 9001 มาตั้งแต่ปี 1991  โปรดดูใบรับรอง ISO 9001 ของเรา  

Read More

สามารถสืบทวนแหล่งที่มาของวัสดุได้อย่างเต็มที่หรือไม่

ได้ วัสดุทั้งหมดของเราสามารถสืบทวนแหล่งที่มาได้ถึงแหล่งที่มาขั้นต้น และวัสดุที่เข้ามาทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาและ PMI (การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี) ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ เรายังดำเนินการตรวจสอบระหว่างกระบวนการในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต และรักษาการสืบทวนแหล่งที่มาเอาไว้อย่างเต็มที่

Read More

คุณมีใบรับรองวัสดุหรือไม่

มี นอกจากรายงานและผลทดสอบมาตรฐานของเราแล้ว ถ้าคุณมีการทดสอบพิเศษที่คุณต้องการให้ดำเนินการหรือรายงานนอกเหนือนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบ วัสดุทั้งหมดที่เข้ามาจะได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาและ PMI (การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี) ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการ เรายังดำเนินการตรวจสอบระหว่างกระบวนการในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต และรักษาการสืบทวนแหล่งที่มาเอาไว้อย่างเต็มที่ การตรวจสอบวัสดุสำเร็จขั้นสุดท้ายทั้งหมดอาจประกอบด้วย: การตรวจสอบขนาด การตกแต่งผิวงาน ความทนแรงดึง ความเค้นพิสูจน์ การยืด แรงดึงขาด ความแข็ง (การทดสอบความแข็งทั้งหมดจะวัดที่ Vickers และถูกแปลงโดยใช้ตารางการแปลงใน ASTM E140) ...

Read More

ออฟฟิศฝ่ายขายในภูมิภาคของฉันตั้งอยู่ที่ใด

โปรดไปที่ผู้ติดต่อทั่วโลก ซึ่งจะแสดงออฟฟิศฝ่ายขายทั้งหมดของ Alloy Wire หรือโทรถึงเราที่เบอร์ +44(0) 1384 262022, แฟกซ์ +44(0)1384 263022 หรืออีเมล sales@alloywire.com แล้วเราจะยืนยันผู้ติดต่อของคุณ

Read More

ฉันควรติดต่อใครเมื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของฉัน

โปรดส่งอีเมลชื่อ Order Progress (การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ) sales@alloywire.com

Read More

ฉันควรติดต่อใคร ถ้าไม่พบสิ่งที่ต้องการ

โปรดติดต่อออฟฟิศฝ่ายขายของ Alloy Wire ในภูมิภาคของคุณ โดยไปที่ผู้ติดต่อทั่วโลก หรือติดต่อ sales@alloywire.com

Read More

Who do I contact if I have a technical question?

Please contact our Technical Director Pete Lambe petelambe@alloywire.com alternativelysales@alloywire.com.

Read More

ฉันต้องส่งคำถามถึงใคร

โปรดส่งคำถามถึงออฟฟิศฝ่ายขายของ Alloy Wire ในภูมิภาคของคุณ โดยไปที่ผู้ติดต่อทั่วโลก หรือติดต่อ sales@alloywire.com ในสหราชอาณาจักร

Read More