Home หน้าแรก go back Change Language Alloywire

ต่ำกว่าศูนย์องศา

โดยทั่วไป ลวดที่มีคุณสมบัติทางกลดีในสภาพอุณหภูมิต่ำ มักจะใช้วัสดุที่มีธรรมชาติเป็นตัวนำและมีความทนทานต่อการแตก

ต่ำกว่าศูนย์องศา Products

Inconel® 718

Inconel® X750

Nitronic** 50

Return to the Alloy Wire website